slovensky | english

Expedícia Cho Oyu (8201m)...

V roku 1995 sa T. Hromádka zúčastnil medzinárodnej expedície na šiestu najvyššiu horu sveta. Trasa viedla západnou stenou, cestou, ktorou na vrchol vystúpila Rakúska expedícia roku 1954. Od príchodu do základneho tábora vo výške 5600 m sa v priebehu 19 dní podarilo šiestim členom výpravy vybudovať tabor č.1 (6400m), č.2 (7100m), č.3 (7600m) a v troch skupinách vystúpiť až na vrchol. T. Hromádka dosiahol vrchol 8.10. po sedemhodinovom sólo výstupe z tábora č.3. Do základného tábora zostúpil ešte v ten deň.